ZARZAD GŁÓWNY

Paweł Palacz - Prezes Zarządu Głównego

Marzena Konopka - Wiceprezes Zarządu Głównego d/s organizacyjnych

Aneta Winter-Dziurowicz - Wiceprezes Zarządu Głównego

Anna Jedynak - Sekretarz Zarządu Głównego

Krzysztof Banaś - Członek Zarządu Głównego

Sebastian Burda - Członek Zarządu Głównego

Dariusz Otwinowski - Członek Zarządu Głównego

Kamila Zenka - Członek Zarządu Głównego

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Anna Sokołowska - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Jacek Chrustowski - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Andrzej Chereźniak - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Marek Dybała - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej