FORMULARZE

Deklaracja członkowska pdf doc

Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego pdf doc

Wniosek o rejestrację psa pdf doc

Wniosek o zmianę właściciela psa pdf doc

Formularz zgłoszeniowy na przegląd hodowlany pdf doc

Karta krycia pdf doc

Karta zgłoszenia miotu pdf doc

Formularz zgłoszeniowy na badanie DNA pdf doc

Formularz zgłoszeniowy na wystawę pdf doc

Wniosek o wydanie championatu pdf doc

Wniosek o wydanie certyfikatu Zwycięzcy (Polski, Europy Świata) pdf doc

Wniosek o nadanie uprawnień asystenta kynologicznego pdf doc

INFORMATOR

1. Aby zostać Członkiem Związku należy wypełnić i wysłać do Biura ZHPR Deklarację członkowską oraz opłacić składkę członkowską. Po dokonaniu rejestracji na potwierdzenie tego faktu wysyłany jest certyfikat członkowska.

2. Jeżeli chcesz zarejestrować hodowlę należy wypełnić i wysłać do Biura ZHPR "Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego" oraz dokonać stosownej opłaty. Po dokonaniu rejestracji na potwierdzenie tego faktu wysyłany jest Certyfikat rejestracji przydomka hodowlanego. Przydomek hodowlany może uzyskać wyłącznie członek Związku posiadajacy co najmniej jedną sukę hodowlaną lub psa reproduktora zarejestrowanego w ZHPR.

3. W celu rejestracji lub zmiany właciciela psa w księdze rodowodowej niezbędne jest przesłanie do Biura ZHPR wypełnionego "Wniosku o rejestrację psa" lub "Wniosku o zmianę właściciela psa" oraz oryginału posiadanego rodowodu i dokonanie stosownej opłaty.

4. W celu rejestracji psa/suki w księdze wstępnej niezbędny jest kontakt z Biurem ZHPR. Wpis do księgi wstępnej  DOTYCZY WYŁĄCZNIE RAS RZADKO WYSTĘPUJĄCYCH!!! Aktualny wykaz ras uprawnionycn do wpisu do księgi wstępnej znajduje się w zakładce komunikaty oraz rasy psów.

5. W celu zgłoszenia miotu niezbędne jest przesłanie do Biura ZHPR wypełnionej "Karty zgłoszenia miotu" oraz "Karty krycia" i dokonanie stosownej opłaty. W przypadku krycia reproduktorem niezarejestrowanym w ZHPR konieczne jest również przesłanie kopii rodowodu psa oraz ewentualnie innej dokumnetacji potwierdzajacej nabycie uprawnień hodowlanych. Zgłoszenie miotu musi nastąpić w terminie 30 dni od urodzenia szczeniąt. Rodowody dla szczeniąt są wydawane w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania przez Biuro ZHPR kompletnej dokumentacji, w tym wpłaty środków finansowych w odpowiedniej wysokości na konto Zwiazku. Szczenięta mogą być znakowane wyłącznie chipami dostarczanymi przez Związek. Przegląd miotu przeprowadza uprawniony lekarz weterynarii lub przedstawiciel Zwiazku. Opłatę za przegląd miotu należy uiśćić bezpośrednio podczas przeglądu miotu.

6. Aby zgłosić psa na przegląd hodowlany jego właściciel musi wcześniej przesłać mailem wypełniony "Formularz zgłoszeniowy na przegląd hodowlany". Zgodnie z regulaminem hodowli ZHPR pies musi mieć ukończone odpowiednio 12 m-cy (rasy poniżej 45 cm w kłębie) i 15 m-cy oraz prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B (rasy powyżej 45 cm w kłębie). Pies musi być zarejestrowany na osobę zgłaszającą przegląd hodowlany. Zgłoszenie musi zostać opłacone. Po zweryfikowaniu i skompletowaniu dokumentacji Biuro ZHPR przekazuje zlecenie wykonania przeglądu hodowlanego uprawnionemu przedstawicielowi Związku.