KOLEGIUM SĘDZIÓW

Aneta Winter-Dziurowicz - Przewodnicząca, tel 789444153
Marzena Konopka - Wiceprzewodnicząca, tel. 798444152
Anna Sokołowska - Członek
Zofia Woźna - Członek
Marek Dybała - Członek
Paweł Palacz - Członek

Kontakt e-mail: zg@zhpr.pl

Osoby pragnące ubiegać się o nadanie uprawnień asystenta kynologicznego proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do Kolegium Sędziów. Wnioski o nadanie uprawnień asystenta kynologicznego ZHPR należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy lub do Biura ZHPR

Zgłoszenia oraz zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować telefonicznie pod nr 789444153.

SĘDZIOWIE KYNOLOGICZNI WYSTAWOWI

SĘDZIOWIE KYNOLOGICZNI ZHPR-UCI

Halina Banaś

Krzysztof Banaś

Sebastian Burda

Kamila Chudalewska 

Magdalena Dybała

Marek Dybała

Anna Jedynak 

Barbara Kamińska

Marzena Konopka 

Urszula Kowalczyk 

Mariusz Nowakowski

Krzysztof Opyrchał 

Paweł Palacz 

Jonna Senz

Anna Sokołowska 

Sylwia Trytek 

Wiktoria Węglińska

Aneta Winter-Dziurowicz 

Zofia Woźna

SĘDZIOWIE STAŻYŚCI WYSTAWOWI

Kornelia Bożek

Rafał Bożek

Ewa Daugielewicz 

Agnieszka Konopka 

Agata Makowska 

Dariusz Otwinowski

Marta Gawlińska

ASYSTENCI KYNOLOGICZNI

Grzegorz Grzybowski

Paulina Kaślewicz

Agnieszka Maślona

Agnieszka Pakuła

Anna Wilk

Tomasz Wycisłowski

SĘDZIOWIE KYNOLOGICZNI PRÓB PRACY PSÓW

Zbigniew Senz