KOLEGIUM SĘDZIÓW

Aneta Winter-Dziurowicz - Przewodnicząca, tel 789444153
Urszula Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca
Sylwia Trytek - Członek


Kontakt e-mail: ks@zhpr.pl

Osoby pragnące ubiegać się o nadanie uprawnień asystenta kynologicznego proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do Kolegium Sędziów. Wnioski o nadanie uprawnień asystenta kynologicznego ZHPR należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy lub do Biura ZHPR

Informujemy, iż szkolenie dla sędziów, stażystów oraz asystentów kynologicznych jest planowane na miesiąc październik 2019 r.

Zgłoszenia oraz zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować telefonicznie pod nr 789444153.

SĘDZIOWIE KYNOLOGICZNI WYSTAWOWI

SĘDZIOWIE KYNOLOGICZNI ZHPR-UCI

Halina Banaś

Krzysztof Banaś

Sebastian Burda

Kamila Chudalewska 

Anna Jedynak 

Marzena Konopka 

Urszula Kowalczyk 

Krzysztof Opyrchał 

Paweł Palacz 

Anna Sokołowska 

Sylwia Trytek 

Aneta Winter-Dziurowicz 

Zofia Woźna

SĘDZIOWIE STAŻYŚCI WYSTAWOWI

Kornelia Bożek

Rafał Bożek

Ewa Daugielewicz 

Marek Dybała 

Magdalena Dybała 

Agnieszka Konopka 

Agata Makowska 

Mariusz Nowakowski 

Dariusz Otwinowski 

Żaneta Smyk-Świtoń 

Wiktoria Węglińska 

Marta Zabiegałowska 

ASYSTENCI KYNOLOGICZNI

Grzegorz Grzybowski

Andrea Mariani