KOLEGIUM SĘDZIÓW

Aneta Winter-Dziurowicz - Przewodnicząca, tel 789444153
Urszula Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca
Sylwia Trytek - Członek


Kontakt e-mail: ks@zhpr.pl

Osoby pragnące ubiegać się o nadanie uprawnień asystenta kynologicznego proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do Kolegium Sędziów. Wnioski o nadanie uprawnień asystenta kynologicznego ZHPR należy przesyłać w formie elektronicznej na adres mailowy lub do Biura ZHPR

Zgłoszenia oraz zapytania w przedmiotowej sprawie prosimy kierować telefonicznie pod nr 789444153.

SĘDZIOWIE KYNOLOGICZNI WYSTAWOWI

SĘDZIOWIE KYNOLOGICZNI ZHPR-UCI

Halina Banaś

Krzysztof Banaś

Sebastian Burda

Kamila Chudalewska 

Magdalena Dybała

Marek Dybała

Anna Jedynak 

Barbara Kamińska

Marzena Konopka 

Urszula Kowalczyk 

Krzysztof Opyrchał 

Paweł Palacz 

Anna Sokołowska 

Sylwia Trytek 

Wiktoria Węglińska

Aneta Winter-Dziurowicz 

Zofia Woźna

SĘDZIOWIE STAŻYŚCI WYSTAWOWI

Kornelia Bożek

Rafał Bożek

Ewa Daugielewicz 

Agnieszka Konopka 

Agata Makowska 

Mariusz Nowakowski 

Dariusz Otwinowski

Marta Zabiegałowska 

ASYSTENCI KYNOLOGICZNI

Grzegorz Grzybowski

Agnieszka Maślona

Anna Wilk

Tomasz Wycisłowski