2021.05.08

Infomujemy Państwa, iż Uchwałą Zarządu ZHPR mając na względzie ochronę dodobku polskiej kynologii uznano za niezbędne wprowadzenie programu propagowania hodowli psów ras polskich. Celem programu jest podjęcie szeregu korzystnych rozwiązań dla hodowców psów ras polskich zrzeszonych w ZHPR.

2021.03.01

Informujemy Państwa, iż na zebraniu Zarządu w dniu 27.02.2021 r. po zasięgnięciu opinii Komisji i Zespołów doradczych zaktualizowano listę stowarzyszeń kynologicznych, z których będą uznawane uprawnienia hodowlane. Od dnia 01.03.2021 r. honorujemy uprawnienia hodowlane z następujących stowarzyszeń kynologicznych: PFK, PKK, PKPR, SWKIPR, ZOND, KHRON oraz ZKwP pod warunkiem, iż muszą być one co najmniej równorzędne z uprawnieniami hodowlanymi określonymi Regulaminem hodowli ZHPR, a pies/suka musi posiadać pełne co najmniej trzypokoleniowe pochodzenie. Zgodnie z regulaminem hodowli ZHPR pies musi mieć ukończone odpowiednio 12 m-cy (rasy poniżej 45 cm w kłębie) i 15 m-cy oraz prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B (rasy powyżej 45 cm w kłębie). Z tego względu przed zakupem psa/suki lub krycia reproduktorem z innego stowarzyszenia w celu weryfikacji dokumentów zalecamy wcześniejszy kontakt z Biurem Zarządu. Pozwoli to uniknąć w przyszłości braku zgody na rejestrację psa/suki lub odmowy wydania rodowodów dla szczeniąt.

2021.01.07

Informujemy Państwa, iż w zwązku z odwołaniem szeregu wystaw w roku 2020 spowodowanym wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego na terenie naszego kraju, Zarząd podją decyzję aby do czasu unormowania sytuacji w tym zakresie nie planować kalendarza wystaw na rok 2021. Gdy tylko okoliczności na to pozwolą, organziacja wystaw psów rasowych zostanie niezwłocznie wznowiona.

2020.01.20

Informujemy Państwa, iż na dzień 22.03.2020 r. na godz. 11:00 w Częstochowie, zwołane zostaje walne zebranie Delegatów Związku Hodowców Psów Rasowych. Wybory delegatów będą przeprowadzone podczas walnych zebrań w Oddziałach Regionalnych.

2020.01.18

Walne zebrania w Oddziałach Regionalnych

Walne zebranie członków Dolnoślaskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 20.02.2020 r. na godz. 13:00. Adres: Dolnoślaski OR ZHPR, 58-305 Wałbrzych, ul. 1-go Maja 106.

Walne zebranie członków Lubelskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 01.03.2020 r. na godz. 12:00. Adres: Zajazd Złota Podkowa, 21-047 Świdnik, ul. Piasecka 132.

Walne zebranie członków Śląskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 29.02.2020 r. na godz. 11:00. Adres: Biuro ZHPR, 42-217 Częstochowa, ul. Dunikowskiego 6.

Walne zebranie członków Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 01.03.2020 r. na godz. 11:00. Adres: 28-366 Małogoszcz, ul. 11-go Listopada 5.

2020.01.18

Informujemy Państwa, iż od dnia 18 stycznia 2020 r. wprowadzone zostają zmiany w Regulaminie wystaw psów rasowych oraz Regulaminie zawodów Pucharu Polski.

2019.12.10

Informujemy Państwa, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. nastąpi regulacja tabeli opłat. Wysokość składki członkowskiej na rok 2020 została ustalona na kwotę 60 zł.

2019.12.10

Informujemy Państwa, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. wprowadzone zostają zmiany w Regulaminie hodowli psów rasowych. Zgodnie z jego zapisami od nowego roku odpowiedzialność za zwort kopii karty przeglądu miotu spoczywa na hodowcy.

2019.04.01

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2019 r. wprowadzono nowe zasady w zakresie wykonywania przeglądów hodowlanych. Aby zgłosić psa na przegląd hodowlany jego właściciel musi wcześniej przesłać mailem wypełniony "Formularz zgłoszeniowy na przegląd hodowlany". Zgodnie z regulaminem hodowli ZHPR pies musi mieć ukończone odpowiednio 12 m-cy (rasy poniżej 45 cm w kłębie) i 15 m-cy oraz prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B (rasy powyżej 45 cm w kłębie). Pies musi być zarejestrowany na osobę zgłaszającą przegląd hodowlany. Zgłoszenie musi zostać opłacone. Po zweryfikowaniu i skompletowaniu dokumentacji Biuro ZHPR przekazuje zlecenie wykonania przeglądu hodowlanego uprawnionemu przedstawicielowi Związku.

2019.04.01

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2019 r. wprowadzono uznawanie uprawnień hodowlanych nadawanych w SWKiPR (Stwoarzyszenie Właścicieli Kotów i Psów Rasowych) z zastrzeżeniem, iż muszą być one równorzędne z uprawnieniami hodowlanymi określonymi Regulaminem hodowli ZHPR. Przed kryciem psem reproduktorem z uprawnieniami hodowlanymi nadanymi w SWKiPR konieczne jest uzyskanie zgody ZG ZHPR. W tym celu niezbędne jest przesłanie mailem kopii rodowodu psa w celu weryfikacji. Psy ras powyżej 45 cm w kłebie muszą mieć wykonane badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B. Zgoda na krycie może zostać wydana wyłącznie gdy pies posiada pełne udokumentowane wielopokoleniowe pochodzenie.

2019.03.18

Informujemy Państwa, iż w związku ze zmianą cennika świadczenia usług przez Pocztę Polską od dnia 1 kwietnia 2019 r. Związek Hodowców Psów Rasowych wprowadza zmianę w tabeli opłat poprzez ustanowienie opłaty pocztowej za wysłanie dokumentów w wysokosci 15 zł. Powyższa regulacja będzie obowiązywała od dnia 1 kwietnia 2019 r. Wobec powyższego prosimy aby przy zamawianiu dokumentów, każdorazowo dokonać wpłaty w wysokości 15 zł za wysłanie dokumentów, na konto Związku.

2019.03.17

Informujemy, iż z dniem 18.03.2019 r. został wprowadzony nowy Regulamin sędziów w Związku Hodowców Psów Rasowych

2019.03.01

Zarząd Główny Związku Hodowców Psów Rasowych informuje, że współpracuje z Polską Radą Kynologiczną działającą w ramach Komitetu Obrony Polskiego Rolnictwa i Hodowców Zwierząt.

2019.01.14

Informujemy, iż z dniem 14.01.2019 r. została rozwiązana umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Klubem Yorka.

2019.01.14

Informujemy, iż z dniem 12.01.2019 r. został wprowadzony nowy Regulamin Wystaw Psów Rasowych organizowanych przez Związek Hodowców Psów Rasowych

2018.04.30

Informujemy, iż została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Klubem Yorka.

2018.01.29

Informujemy, iż z dniem 27.01.2018 r. został wprowadzony nowy Regulamin Wystaw Psów Rasowych organizowanych przez Związek Hodowców Psów Rasowych

2017.09.23

Informujemy, iż szkolenie dla sędziów stażystów oraz kandydatów na sędziów stażystów zostało zaplanowane na dzień 3 marca 2018 r. w w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Poraj, ul. Wojska Polskiego 79, Jastrząb k. Poraja, 42-360 Poraj.

2017.09.23

Informujemy, iż uznawane są uprawnienia hodowlane uzyskane wyłącznie w następujących organizacjach kynologicznych: Polska Federacja Kynologiczna, Polski Klub Kynologiczny, Polski Klub Psa Rasowego, Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego oraz Związek Kynologiczny w Polsce.

2017.03.20

W dniu 18.03.2017 r. przyjęto propozycję podziału odmian kolorystycznych ras Yorkshire Terrier na trzy grupy: Yorkshire Terrier, Biewer Yorkshire Terrier i Yorkshire Terrier kolorowy (pozostałe odmiany). Planowany termin wprowadzenia zmian ustalono na 01.01.2018 r.

2017.03.20

Informujemy Państwa, iż z dniem 18.03.2017 r. uchwalony został Regulanin Klubu Rasy oraz wprowadzono zmiany do Regulaminu wystaw psów rasowych.

2017.02.20

Informujemy, iż została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Polską Federacją Kynologiczną.

2017.02.01

Walne zebranie członków Dolnoląskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 22.02.2017 r. na godz. 15:00.  Miejsce: Dolnośląski Oddział Regionalny ZHPR, ul. 1-go Maja 106, 58-305 Wałbrzych.

Walne zebranie członków Łódzkiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 04.03.2017 r. na godz. 11:00.  Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie, ul. Błonie 10 A, 97-330 Sulejów.

Walne zebranie członków Śląskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 11.03.2017 r. na godz. 16:00. Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Leśna Radość, ul. Wojska Polskiego 79, 42-360 Jastrząb k/Poraja.

Walne zebranie członków Lubelskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 12.03.2017 r. na godz. 11:00.  Miejsce: Zajazd Złota Podkowa, ul. Piasecka 132, 21-040 Świdnik.

2017.01.26

Informujemy, iż została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Polskim Klubem Kynologicznym.

2016.12.08

Nie rejestrujemy psów na podstawie dokumentów wydawanych przez: Polski Klub Miłośników Psów Rasowych, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Psów Rasowych.