2019.01.14

Informujemy, iż z dniem 12.01.2019 r. został wprowadzony nowy Regulamin Wystaw Psów Rasowych organizowanych przez Związek Hodowców Psów Rasowych

2018.04.30

Informujemy, iż została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Klubem Yorka.

2018.01.29

Informujemy, iż z dniem 27.01.2018 r. został wprowadzony nowy Regulamin Wystaw Psów Rasowych organizowanych przez Związek Hodowców Psów Rasowych

2017.09.23

Informujemy, iż szkolenie dla sędziów stażystów oraz kandydatów na sędziów stażystów zostało zaplanowane na dzień 3 marca 2018 r. w w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Poraj, ul. Wojska Polskiego 79, Jastrząb k. Poraja, 42-360 Poraj.

2017.09.23

Informujemy, iż uznawane są uprawnienia hodowlane uzyskane wyłącznie w następujących organizacjach kynologicznych: Polska Federacja Kynologiczna, Polski Klub Kynologiczny, Polski Klub Psa Rasowego, Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego oraz Związek Kynologiczny w Polsce.

2017.03.20

W dniu 18.03.2017 r. przyjęto propozycję podziału odmian kolorystycznych ras Yorkshire Terrier na trzy grupy: Yorkshire Terrier, Biewer Yorkshire Terrier i Yorkshire Terrier kolorowy (pozostałe odmiany). Planowany termin wprowadzenia zmian ustalono na 01.01.2018 r.

2017.03.20

Informujemy Państwa, iż z dniem 18.03.2017 r. uchwalony został Regulanin Klubu Rasy oraz wprowadzono zmiany do Regulaminu wystaw psów rasowych.

2017.02.20

Informujemy, iż została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Polską Federacją Kynologiczną.

2017.02.01

Walne zebranie członków Dolnoląskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 22.02.2017 r. na godz. 15:00.  Miejsce: Dolnośląski Oddział Regionalny ZHPR, ul. 1-go Maja 106, 58-305 Wałbrzych.

Walne zebranie członków Łódzkiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 04.03.2017 r. na godz. 11:00.  Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie, ul. Błonie 10 A, 97-330 Sulejów.

Walne zebranie członków Śląskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 11.03.2017 r. na godz. 16:00. Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Leśna Radość, ul. Wojska Polskiego 79, 42-360 Jastrząb k/Poraja.

Walne zebranie członków Lubelskiego Oddziału Regionalnego ZHPR zostało zwołane na dzień 12.03.2017 r. na godz. 11:00.  Miejsce: Zajazd Złota Podkowa, ul. Piasecka 132, 21-040 Świdnik.

2017.01.26

Informujemy, iż została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Hodowców Psów Rasowych i Polskim Klubem Kynologicznym.

2016.12.08

ZHPR honoruje wszystkie rodowody wydawane przez organizacje kynologiczne zrzeszone w United kennel Clubs International e.V. (UCI).

Związek Hodowców Psów Rasowych uznaje rodowody wskazanych poniżej międzynarodowych i krajowych organizacji kynologicznych oraz zrzeszonych w nich polskich organizacji kynologicznych:

1. Fédération Cynologique Internationale (FCI) - Związek Kynologiczny w Polsce,

2. International Kennel Union (IKU) - Polska Federacja Kynologiczna,

3. Polska Unia Kynologiczna tj. Polski Klub Psa Rasowego, Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego.

Związek Hodowców Psów Rasowych uznaje rodowody polskich organizacji kynologicznych takich jak: Polski Klub Kynologiczny, Klub Yorka, Klub Hodowców Rasy Owczarek Niemiecki, Klub Owczarka Niemieckiego Długowłosego, Klub Owczarka Staroniemieckiego.

Rodowody z pozostałych stowarzyszeń są każdorazowo poddawane wnikliwej weryfikacji. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Nie rejestrujemy psów na podstawie dokumentów orzekających o ich pochodzeniu, które są wydawane przez podmioty gospodarcze.

Nie rejestrujemy psów na podstawie dokumentów wydawanych przez: Polski Klub Miłośników Psów Rasowych, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Psów Rasowych.