Katarzyna Owczarek - Przewodniczaca - tel. 537127147

Ewa Daugielewicz - Zastępca Przewodniczącego

Magdalena Dybała - Członek

Anna Wilk - Członek

Zofia Woźna - Członek

Kontakt e-mail: kd@zhpr.pl