Tabela opłat obowiązująca od 12.01.2019 r.
LpRodzaj opłatyKwota
1 Składka członkowska 50 zł
2 Rejestracja psa na podstawie rodowodu, metryki lub księgi wstępnej innej organizacji kynologicznej 50 zł
3 Przerejestrowanie psa z rodowodem ZHPR 30 zł
4 Wydanie rodowodu dla szczenięcia z mikrochipem w wersji STANDARD 2,12 x 12 mm (szczenięta mogą być znakowane wyłącznie chipami dostarczanymi przez Związek) 50 zł
5 Wydanie rodowodu dla szczenięcia z mikrochipem w wersji MINI 1,4 x 8 mm (szczenięta mogą być znakowane wyłącznie chipami dostarczanymi przez Związek) 52 zł
6 Wydanie rodowodu w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych, opłata dotyczy jednego szczenięcia, konieczne jest zamówienie rodowodów dla całego miotu szczeniąt) 80 zł
7 Wydanie rodowodu eksportowego w języku angielskim – EXPORT PEDIGREE (należy wcześniej zwrócić rodowód w języku polskim jeżeli był już wydany) 100 zł
8 Wydanie duplikatu rodowodu 50 zł
9 Wymiana rodowodu 30 zł
10 Rejestracja i wydanie certyfikatu rejestracji przydomka hodowlanego 50 zł
11 Przerejestrowanie przydomka hodowlanego na inną osobę 50 zł
12 Przegląd hodowlany psa zarejestrowanego w ZHPR 150 zł
13 Przegląd hodowlany psa nie zarejestrowanego w ZHPR (tzw. przegląd zewnetrzny) 250 zł
14 Przegląd miotu – kwota za 1 szczenię (przy wykonywaniu przeglądu przez przedstawiciela Związku płatne na konto ZHPR, natomiast w przypadku wykonywania przeglądu w lecznicy płatne bezpośrednio u lekarza weterynarii) 20 zł
15 Wykonanie badań DNA w kierunku pochodzenia 135 zł
16 Wydanie championatu wystawowego 50 zł
17 Wydanie zaświadczenia 50 zł
18 Opłata pocztowa za wysłanie dokumentów (płatna każdorazowo) 15 zł
19 Zwrot dokumentów 50 zł
20 Opłata kurierska (za wysłanie dokumentów - usługa na żądanie) 30 zł
21 Stawka za dojazd na przegląd 0,80 zł

Zasady realizacji zgłoszeń dokonywanych przez Członków ZHPR

- Aby zostać członkiem Związku należy przysłać wypełnioną deklarację członkowską wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składki członkowskiej. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- Aby zarejestrować hodowlę należy przysłać wypełniony wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty. Hodowlę może zarejestrować członek Związku posiadający co najmniej jedną sukę hodowlaną lub psa reproduktora. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- W celu zgłoszenia miotu niezbędne jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia miotu oraz karty krycia. W przypadku krycia psem nie zarejestrowanym w ZHPR (wcześniej należy uzyskać zgodę na krycie) konieczne jest dołączenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii rodowodu reproduktora. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 21 dni roboczych.

- Aby zarejestrować psa konieczne jest przesłanie oryginału rodowodu, metryki lub wypisu z księgi wstępnej wraz z załączonym wypełnionym wnioskiem o rejestrację psa. Do metryk zalecamy dołączenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii rodowodów rodziców. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 30 dni roboczych.

- Aby przerejestrować psa z rodowodem ZHPR konieczne jest przesłanie oryginału rodowodu, wraz z załączonym wypełnionym wnioskiem o przerejestrowanie psa. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- Aby zgłosić psa na przegląd hodowlany jego właściciel musi wcześniej przesłać mailem wypełniony "Formularz zgłoszeniowy na przegląd hodowlany". Zgodnie z regulaminem hodowli ZHPR pies musi mieć ukończone odpowiednio 12 m-cy (rasy poniżej 45 cm w kłębie) i 15 m-cy oraz prześwietlenie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z wynikiem A lub B (rasy powyżej 45 cm w kłębie). Pies musi być zarejestrowany na osobę zgłaszającą przegląd hodowlany. Zgłoszenie musi zostać opłacone. Po zweryfikowaniu i skompletowaniu dokumentacji Biuro ZHPR przekazuje zlecenie wykonania przeglądu hodowlanego uprawnionemu przedstawicielowi Związku.

- W celu zgłoszenia chęci wykonania badania DNA należy w formie elektronicznej przesłać dane psa, którego badanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- Aby uzyskać championat wystawowy należy przesłać wypełniony wniosek o wydanie championatu wystawowego. Pies musi mieć obowiązkowo wykonane badanie DNA w kierunku pochodzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- Nie zwracamy wpłaconych środków finansowych za zlecenia nie zrealizowane z winy osoby składającej wniosek.

- W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zleceń.