Tabela opłat obowiązująca od 12.01.2019 r.
LpRodzaj opłatyKwota
1 Składka członkowska 50 zł
2 Rejestracja psa na podstawie rodowodu, metryki lub księgi wstępnej innej organizacji kynologicznej 50 zł
3 Przerejestrowanie psa z rodowodem ZHPR 30 zł
4 Wydanie rodowodu dla szczenięcia z mikrochipem w wersji STANDARD 2,12 x 12 mm (szczenięta mogą być znakowane wyłącznie chipami dostarczanymi przez Związek) 50 zł
5 Wydanie rodowodu dla szczenięcia z mikrochipem w wersji MINI 1,4 x 8 mm (szczenięta mogą być znakowane wyłącznie chipami dostarczanymi przez Związek) 52 zł
6 Wydanie rodowodu w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych, opłata dotyczy jednego szczenięcia, konieczne jest zamówienie rodowodów dla całego miotu szczeniąt) 80 zł
7 Wydanie rodowodu eksportowego w języku angielskim – EXPORT PEDIGREE (należy wcześniej zwrócić rodowód w języku polskim jeżeli był już wydany) 100 zł
8 Wydanie duplikatu rodowodu 50 zł
9 Wymiana rodowodu 30 zł
10 Rejestracja i wydanie certyfikatu rejestracji przydomka hodowlanego 50 zł
11 Przerejestrowanie przydomka hodowlanego na inną osobę 50 zł
12 Przegląd hodowlany psa zarejestrowanego w ZHPR 150 zł
13 Przegląd hodowlany psa nie zarejestrowanego w ZHPR (tzw. przegląd zewnetrzny) 250 zł
14 Przegląd miotu – kwota za 1 szczenię (przy wykonywaniu przeglądu przez przedstawiciela Związku płatne na konto ZHPR, natomiast w przypadku wykonywania przeglądu w lecznicy płatne bezpośrednio u lekarza weterynarii) 20 zł
15 Wykonanie badań DNA w kierunku pochodzenia 135 zł
16 Wydanie championatu wystawowego 50 zł
17 Wydanie zaświadczenia 50 zł
18 Zwrot dokumentów 50 zł
19 Opłata kurierska (za wysłanie dokumentów - usługa na żądanie) 30 zł
20 Stawka za dojazd na przegląd 0,80 zł

Zasady realizacji zgłoszeń dokonywanych przez Członków ZHPR

- Aby zostać członkiem Związku należy przysłać wypełnioną deklarację członkowską wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składki członkowskiej. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- Aby zarejestrować hodowlę należy przysłać wypełniony wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty. Hodowlę może zarejestrować członek Związku posiadający co najmniej jedną sukę hodowlaną lub psa reproduktora. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- W celu zgłoszenia miotu niezbędne jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia miotu oraz karty krycia. W przypadku krycia psem nie zarejestrowanym w ZHPR (wcześniej należy uzyskać zgodę na krycie) konieczne jest dołączenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii rodowodu reproduktora. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 21 dni roboczych.

- Aby zarejestrować psa konieczne jest przesłanie oryginału rodowodu, metryki lub wypisu z księgi wstępnej wraz z załączonym wypełnionym wnioskiem o rejestrację psa. Do metryk zalecamy dołączenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii rodowodów rodziców. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 30 dni roboczych.

- Aby przerejestrować psa z rodowodem ZHPR konieczne jest przesłanie oryginału rodowodu, wraz z załączonym wypełnionym wnioskiem o przerejestrowanie psa. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- W celu zgłoszenia chęci wykonania badania DNA należy w formie elektronicznej przesłać dane psa, którego badanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- Aby uzyskać championat wystawowy należy przesłać wypełniony wniosek o wydanie championatu wystawowego. Pies musi mieć obowiązkowo wykonane badanie DNA w kierunku pochodzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Czas realizacji - do 14 dni roboczych.

- Nie zwracamy wpłaconych środków finansowych za zlecenia nie zrealizowane z winy osoby składającej wniosek.

- W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zleceń.