WITAMY NA NASZEJ OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Jesteśmy związkiem kynologicznym powołanym przez doświadczonych hodowców psów rasowych. Nasza organizacja została założona przed wprowadzeniem nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt. Powstanie naszej organizacji nie ma nic wspólnego oraz nie należy  łączyć  tego faktu z wprowadzeniem ww. Ustawy. Jesteśmy równorzędnym związkiem kynologicznym dla wszystkich legalnie działających w Polsce organizacji kynologicznych.
Nasz Związek posiada nadany nr KRS, NIP, REGON oraz weterynaryjny
numer identyfikacyjny. Działamy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Posiadamy osobowość prawną oraz zdolność do wykonywania czynności prawnych. Zgodnie z polskim ustawodawstwem posiadamy prawo do wystawiania różnego rodzaju dokumentów, w tym rodowodów.  Prowadzimy własne rejestry hodowli, księgi rodowodowe oraz organizujemy wystawy  psów  rasowych o randze krajowej 

i międzynrodowej.

Celem naszego działania jest propagowanie hodowli i posiadania psów rasowych - pies rasowy to pies rodowodowy z udokumentowanym pochodzeniem.
Nasze  zadania  realizujemy  m.in. poprzez organizację wystaw, pokazów i zawodów psów rasowych, a także współpracę z polskimi oraz zagranicznymi  instytucjami  działającymi  
w dziedzinie  szeroko  pojętej  kynologii. Związek Hodowców Psów rasowych na stałe współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi oraz organizacjami społecznymi.

Wszystkie podejmowane przez nas działania służą rozwojowi polskiej kynologii na najwyższym światowym poziomie. Właściwa organizacja naszej statutowej działalności oraz praca u podstaw dla popularyzacji hodowli psów rasowych stała się przyczynkiem  dla naszego hasła przewodniego,
w myśl którego wszystkie nasze działania podejmujemy
"Zawsze z myślą o Was i Waszych psach"

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszego Związku wszystkie osoby, które  identyfikują się ze środowiskiem kynologiczny oraz leży im na sercu dobro psów, a także idea popularyzacji hodowli psów rasowych.

United kennel Clubs International e.V.

Na kynologicznej  mapie świata zaistnieliśmy 23.05.2011 r. wstępując do United kennel Clubs International e.V. Od tego dnia staliśmy się współtwórcami nie tylko polskiej ale również światowej kynologii.
United kennel Clubs International e.V. (UCI)  to międzynarodowa organizacja kynologiczna założona w 1976 r. z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec.  
Związek Hodowców Psów Rasowych jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce jest członkiem UCI i ściśle współpracuje z tą organizacją.
W Polsce wyłącznie ZHPR posiada prawo do posługiwania się  logo UCI.
Dzięki naszej przynależności do UCI, wydawane przez nas rodowody są uznawanymi m.in. przez wszystkie organizacje zrzeszone w United kennel Club International e.V. oraz przez wiele innych organizacji kynologicznych w kilkudziesięciu państwach z całego świata. Naszym niekwestionowanym sukcesem jest przyznanie nam prawa zorganiowania Światowej Wystawy Psów Rasowych - UCI World Dog Show 2014. Wystawa odbyła się 21 września 2014 r. w Częstochowie.


NAJNOWSZE KOMUNIKATY 

Informujemy, iż nadzwyczajne walne zebranie członków ZHPR odbędzie się  w "Centrum Przyjęć Okolicznościowych Studnia" w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20 dnia 21 grudnia 2014 r. (niedziela) o godz. 13:00.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

ZASADY ZGŁASZANIA PSÓW DO UDZIAŁU W WYSTAWACH NIE POSIADAJĄCYCH RODOWODU ZHPR
Do udziału w organizowanych przez nas wystawach mogą być zgłaszane psy z rodowodami następujacych stowarzyszeń kynologicznych, zrzeszonych w międzynarodowych organizacjach kynologicznych:  
- United    kennel    Clubs   International   e.V. (UCI),
- Fédération Cynologique Internationale (FCI),
- Alianz Canine Worldwide (ACW),
- Federacion Canina Mundial   (F.C.M.).
1. Psy z rodowodami UCI, FCI, ACW, FCM:
Przy zgłaszniu psa do udziału w wystawie za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy do "Formularza zgłoszeniowego na wystawę" każdorazowo obowiązkowo dołączyć  kopię rodowodu/metryki psa w formie skanu.
Przy zgłaszaniu psa w formie tradycyjnej (papierowej) listownie lub w dniu wystawy, należy do "Formularza zgłoszeniowego na wystawę" każdorazowo obowiązkowo dołączyć  kserokopię rodowodu/metryki psa.
Bez załączonego skanu lub kserokopii zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia psa do udziału w wystawie bez podania przyczyny.
2. Psy z rodowodami innych stowarzyszeń kynologicznych:
Przy zgłaszniu psa do udziału w wystawie za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy do "Formularza zgłoszeniowego na wystawę" każdorazowo dołączyć  kopię rodowodu psa w formie skanu.
Przy zgłaszaniu psa w formie tradycyjnej (papierowej) listownie lub w dniu wystawy, należy do "Formularza zgłoszeniowego na wystawę" każdorazowo dołączyć  kserokopię rodowodu psa.
Bez załączonego skanu lub kserokopii zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia wystawowe psów z rodowodami stowarzyszeń  innych niż wymienione w pkt. 1 są każdorazowo rozpatrywane indywidualnie.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia psa do udziału w wystawie bez podania przyczyny.

08.07.2014

UWAGA KOMUNIKAT dot. krycia reproduktorami nie zarejestrowanymi w Związku Hodowców Psów Rasowych

W przypadku krycia reproduktorem nie zarejestrowanym w ZHPR konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zgody na takie krycie. W tym celu polecamy hodowcom kontakt mailowy z Biurem ZG ( e-mail biuro@zhpr.pl ) w celu uzyskania takiej zgody. W mailu należy załączyć informacje dotyczące reproduktora, którego zamierzają Państwo użyć do krycia suki w tym skan jego rodowodu. Bez wcześniejszego uzyskania zgody na krycie psem nie zarejestrowanym w ZHPR, rodowody dla szczeniąt nie będą wydawane.   

08.02.2014

Wprowadzono nowy Regulamin wystaw psów rasowych.

01.02.2014

Przypominamy Państwu o opłaceniu skałdki członkowskiej na rok 2014.  Dla osób, które nie opłaciły składki członkowskiej za rok bieżacy nie będą wydawane żadne dokumenty.


                                                                                                  
 polska organizacja kynologiczna, hodowla psów, psy rasowe, psy rodowodowe, psy z rodowodem, rodowody dla psów, kynologia, wystawy psów rasowych, hodowcy psów rasowych, sprzedaż psów, ogłoszenia, związekkynologiczny