WITAMY NA NASZEJ OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ


Jesteśmy związkiem kynologicznym powołanym przez doświadczonych hodowców psów rasowych. Jesteśmy równorzędnym związkiem kynologicznym dla wszystkich legalnie działających w Polsce organizacji kynologicznych.Nasz Związek posiada nadany nr KRS, NIP, REGON oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny. Działamy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Posiadamy osobowość prawną oraz zdolność
do wykonywania czynności prawnych. Zgodnie z polskim ustawodawstwem posiadamy prawo do wystawiania różnego rodzaju dokumentów, w tym rodowodów.  Prowadzimy własne rejestry hodowli, księgi rodowodowe oraz organizujemy wystawy  psów  rasowych o randze krajowej i międzynarodowej. 
Celem naszego działania jest propagowanie hodowli i posiadania psów rasowych - pies rasowy to pies rodowodowy z udokumentowanym pochodzeniem.

Nasze  zadania  realizujemy  m.in. poprzez organizację wystaw, pokazów i zawodów psów rasowych, a także współpracę z polskimi oraz zagranicznymi  instytucjami  działającymi  
w dziedzinie  szeroko  pojętej  kynologii. Związek Hodowców Psów rasowych na stałe współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi oraz organizacjami społecznymi.

Wszystkie podejmowane przez nas działania służą rozwojowi polskiej kynologii na najwyższym światowym poziomie. Właściwa organizacja naszej statutowej działalności oraz praca
u podstaw dla popularyzacji hodowli psów rasowych stała się przyczynkiem  dla naszego hasła przewodniego, w myśl którego wszystkie nasze działania podejmujemy
"Zawsze z myślą o Was i Waszych psach"
Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszego Związku wszystkie osoby, które  identyfikują się ze środowiskiem kynologiczny oraz leży im na sercu dobro psów, a także idea popularyzacji hodowli psów rasowych.United kennel Clubs International e.V.


Na kynologicznej  mapie świata zaistnieliśmy 23.05.2011 r. wstępując do United kennel Clubs International e.V. Od tego dnia staliśmy się współtwórcami nie tylko polskiej ale również światowej kynologii.
United kennel Clubs International e.V. (UCI)  to międzynarodowa organizacja kynologiczna założona w 1976 r. z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec.  

Związek Hodowców Psów Rasowych jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce jest członkiem UCI i ściśle współpracuje z tą organizacją.
W Polsce wyłącznie ZHPR posiada prawo do posługiwania się  logo UCI.

Dzięki naszej przynależności do UCI, wydawane przez nas rodowody są uznawanymi m.in. przez wszystkie organizacje zrzeszone w United kennel Club International e.V. oraz przez wiele innych organizacji kynologicznych w kilkudziesięciu państwach z całego świata. Naszym niekwestionowanym sukcesem jest przyznanie nam prawa zorganiowania Światowej Wystawy Psów Rasowych - UCI World Dog Show 2014. Wystawa odbyła się 21 września 2014 r.
w Częstochowie.

RODOWÓD - STAWIAMY NA JAKOŚĆ

Rodowody Związku Hodowców Psów Rasowych są sporządzane na unikatowym papierze o doskonałej jakości, z zastosowaniem szeregu wysokiej klasy zabezpieczeń w papierze i druku. Daje to gwarancję zabezpieczenia ich przed próbami fałszowania. Dzięki temu nasze rodowody charakteryzuje najwyższa jakość wykonania i należą do najlepiej zabezpieczonych tego typu dokumentów. Są one niewątpliwie unikatowe w swojej formie zarówno w Polsce
jak i na całym świecie. Projekt graficzny stanowi własność intelektualną i jest chroniony odpowiednimi przepisami prawnymi, w szczególności przepisami ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

                                                                                                

 polska organizacja kynologiczna, hodowla psów, psy rasowe, psy rodowodowe, psy z rodowodem, rodowody dla psów, kynologia, wystawy psów rasowych, hodowcy psów rasowych, sprzedaż psów, ogłoszenia, związekkynologiczny