Jesteśmy związkiem kynologicznym powołanym przez doświadczonych hodowców psów rasowych. Jesteśmy równorzędnym związkiem kynologicznym dla wszystkich legalnie działających w Polsce organizacji kynologicznych. Nasz Związek posiada nadany nr KRS, NIP, REGON oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny. Działamy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Posiadamy osobowość prawną oraz zdolność do wykonywania czynności prawnych. Zgodnie z polskim ustawodawstwem posiadamy prawo do wystawiania różnego rodzaju dokumentów, w tym rodowodów. Prowadzimy własne rejestry hodowli, księgi rodowodowe oraz organizujemy wystawy psów rasowych o randze krajowej i międzynarodowej. Celem naszego działania jest propagowanie hodowli i posiadania psów rasowych - pies rasowy to pies rodowodowy z udokumentowanym pochodzeniem.

Nasze zadania realizujemy m.in. poprzez organizację wystaw, pokazów i zawodów psów rasowych, a także współpracę z polskimi oraz zagranicznymi instytucjami działającymi w dziedzinie szeroko pojętej kynologii. Związek Hodowców Psów rasowych na stałe współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi oraz organizacjami społecznymi. Wszystkie podejmowane przez nas działania służą rozwojowi polskiej kynologii na najwyższym światowym poziomie. Właściwa organizacja naszej statutowej działalności oraz praca u podstaw dla popularyzacji hodowli psów rasowych stała się przyczynkiem dla naszego hasła przewodniego, w myśl którego wszystkie nasze działania podejmujemy "Zawsze z myślą o Was i Waszych psach".

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszego Związku wszystkie osoby, które identyfikują się ze środowiskiem kynologiczny oraz leży im na sercu dobro psów, a także idea popularyzacji hodowli psów rasowych.