Danuta Waś - Przewodnicząca

Krzysztof Banaś - Wiceprzewodniczący

Dagmara Paszek - Członek

Jolanta Owczarek - Członek

Agnieszka Grzelińska - Członek